Posiadamy ubezpieczenie OC w zakresie
prowadzonej działalności

Referencje

Wykonanie instalacji c.o. i c.w.u w czterech budynkach mieszkalnych - dla TBS ,,Prawobrzeże" Szczecin


Termomodernizacja budynku Poliklinika Wałcz - wymiana instalacji c.o. w całym budynku
- wymiana instalacji c.w.u. w całym budynku


Termomodernizacja budynku Z.S.M. im.F.Chopina w Pile
- instalacje c.o.


Termomodernizacji i kompleksowej wielobranżowej modernizacji instalacji c.o. w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile


Nadbudowa i Rozbudowa Szpitala w Jarocinie
- Instalacje zasilania rozdzielaczy, - centralnego ogrzewania,
- montaż grzejników i wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji, - instalacje przeciw pożarowe


Rozbudowa istniejącego obiektu o halę produkcyjną oraz magazynową z częścią przeładunkową w Pniewach JIT SUPPORT SP Z O.O.

  • sieć wody użytkowej wraz z montażem hydrantów zewnętrznych p.poż
  • sieć instalacji gazowych

Rozbudowa hali pieca szklarskiego z wykonaniem fundamentów pod nowy piec i urządzenia technologiczne na terenie Huty Szkła ARDAGCH w Ujściu

  • sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
  • instalacje odprowadzenia wód opadowych z dachu w systemie podciśnieniowym

Przebudowa i remont instalacji wodno-kanalizacyjnych dla WPS  S.A. Mirosław Ujski


Budowa budynku biurowego dla istniejącej zabudowy techniczno-produkcyjnej WYBOROWA S.A.Poznań

  • sieci zewnętrzne (kanalizacja sanitarna i deszczowa)
  • instalacje sanitarne wewnętrzne (instalacja klimatyzacji i wentylacji mechanicznej, instalacja ciepłej wody użytkowej, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje kanalizacji bytowej

Budowa instalacji ogrzewczych  wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi dla TBS Szczecinek


Miejska sala koncertowo - audiowizualna - wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania części budynku położonego w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8

  • instalacje sanitarne

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Szczecinie

  • instalacje sanitarne

Roboty sanitarne w budynkach mieszkalnych – Jednostka Wojskowa w Ustce


Roboty instalacyjne i grzewcze dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile

  • podłączenie lokali użytkowych do sieci centralnego ogrzewania z MEC
  • zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania

Kontakt

Tel.: 509 871 392

E-mail: tompil@vp.pl

Gdzie nas znajdziesz

Zakład Instalacji Sanitarnych TOM-PIL
ul. Kusocińskiego 1
64-920 Piła

Zobacz na mapie